เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
วัดสุวรรณาราม
บ้านฟักข้าวขนิษฐา
นาบัวลุงแจ่ม
วัดท่าเสา
วัดทุ่งกระพังโหม
ครัวป้าเล็ก เตี๋ยวกับตำ
วัดบ้านยาง
ยีญวน
มาดิ่ (MADi cafe and bistro)
บ้านสวนช้างน้อย
วัดบางช้างใต้