เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

นาบัวลุงแจ่ม
วัดสุวรรณาราม
ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
บ้านฟักข้าวขนิษฐา
The Ugly Duckling Learning Farm
ต้นยางยักษ์ - ยางสามยอด
ครัวป้าเล็ก เตี๋ยวกับตำ
วัดหนองพงนก (วัดเจริญราษฎร์บำรุง)
ยีญวน
บ้านสวนช้างน้อย
มาดิ่ (MADi cafe and bistro)
ไร่แสนรักษ์