เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
นาบัวลุงแจ่ม
สถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดท่าเสา
The Ugly Duckling Learning Farm
วัดหนองพงนก (วัดเจริญราษฎร์บำรุง)
ครัวป้าเล็ก เตี๋ยวกับตำ
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว
วัดบางช้างใต้
มาดิ่ (MADi cafe and bistro)
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง