วัดทุ่งผักกูด

วัดทุ่งผักกูด

เป็นวัดตั้งอยู่ที่ดอน วัดได้ก่อสร้างมาแต่ครั้งใด ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด เท่าที่สืบได้ปรากฎว่าสภาพเดิมของวัดเป็นเนินดิน โบสถ์ วิหารไม่มีเหลือ ส่วนเนินดินนั้นได้ขุดพบพระบูชาเก่าๆ สมัยทวารวดีหลายองค์ น่าจะสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างในสมัยทวารวดี สภาพวัดเป็นวัดร้างเพิ่งมาสร้างขึ้นใหม่ในสมัยหลวงพ่อเทศน์ และ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก ร่วมสร้างด้วย

วัดทุ่งผักกูด ตั้งอยู่ตำบลห้อยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม วัดทุ่งผักกูดเริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด เนื่องจากพระอุโบสถและถาวรวัตถุของเดิมนั้นได้สูญหายไป สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดที่มีมาช้านาน เนื่องจากมีการขุดพบพระบูชาเก่า สมัยศรีวิชัย ทวาราวดีและ อยุธยา ได้ที่บริเวณวัด จากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในท้องถิ่นต่อๆกันมา กล่าวว่าพื้นที่แห่งนี้สมัยโบราณเป็นทุ่งกว้างใหญ่มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีลำห้วยซึ่งเป็นชื่อตำบลคือ ห้วยด้วน ไหลผ่าน ระบบนิเวศน์มีความชุ่มชื้นสูง พืชชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลเฟิร์น ชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกว่า “ผักกูด” ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากและได้สร้างวัดในบริเวณนี้ จึงตั้งชื่อว่า วัดทุ่งผักกูด แต่ในปัจจุบันระบบนิเวศน์ได้เปลี่ยนแปลงไป ผักกูดจึงสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่แห่งนี้

ในวัดทุ่งผักกูดแห่งนี้ยังมีสิ่งที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาวคั่ง วัดทุ่งผักกูด มีผลิตภัณฑ์ หรือ วิถีชีวิต ที่เป็นของเด่นของชุมชน ได้แก่ ผ้ามัดหมี่อายุ 200 ปี, วิถีชีวิตลาวคั่ง, การนับถือผีเจ้านาย-ผีเทวดา, เครื่องไม้เครื่องมือโบราณในการประกอบอาชีพการทำนาและการทำผ้ามัดหมี่

รายละเอียดสถานที่

  • ที่ตั้ง: ถนนรพช. นฐ. 3177 (บ้านหัวถนน-บ้านทุ่งผักกูด อำเภอดอนตูม นครปฐม 73150
  • พิกัด: 13.909224, 100.101892

ภาพบรรยากาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

อำเภอบางเลน
-