เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
นาบัวลุงแจ่ม
วัดสุวรรณาราม
บ้านฟักข้าวขนิษฐา
วัดท่าเสา
วัดบ้านยาง
วัดหนองพงนก (วัดเจริญราษฎร์บำรุง)
วัดทุ่งกระพังโหม
มาดิ่ (MADi cafe and bistro)
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
ไร่แสนรักษ์
วัดบางช้างใต้