เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

สถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม
นาบัวลุงแจ่ม
วัดสุวรรณาราม
ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
วัดหนองพงนก (วัดเจริญราษฎร์บำรุง)
วัดห้วยม่วง
ต้นยางยักษ์ - ยางสามยอด
The Ugly Duckling Learning Farm
บรอมมีเลียด ฟาร์ม คาเฟ่
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
บ้านสวนบางเตย
บ้านสวนช้างน้อย