เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
สถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
นาบัวลุงแจ่ม
วัดบ้านยาง
วัดห้วยม่วง
ครัวป้าเล็ก เตี๋ยวกับตำ
วัดหนองพงนก (วัดเจริญราษฎร์บำรุง)
ยีญวน
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว
ไร่แสนรักษ์
บรอมมีเลียด ฟาร์ม คาเฟ่