เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

นาบัวลุงแจ่ม
เกรส ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ 100 ปี
วัดสุวรรณาราม
บ้านฟักข้าวขนิษฐา
วัดทุ่งกระพังโหม
ครัวป้าเล็ก เตี๋ยวกับตำ
ฟาร์มกุ้งลุงเอก
ต้นยางยักษ์ - ยางสามยอด
บ้านสวนช้างน้อย
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
ยีญวน
วัดบางช้างใต้