ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว

ศูนย์การเรียนรุ้ชุมชนบ้านหัวอ่าว แหล่งเรียนรู้และผลิตสินค้าเกตรอินทรีย์ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้การทำการเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยใช้เอง การปลูกพืชแบบอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากมาย

กิจกรรม:
» ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
» แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงด้านธรรมชาติ
» เรียนรู้การทำการเกษตรอินทรีย์
» การทำปุ๋ยใช้เอง
» การปลูกพืชแบบอินทรีย์
» การขยายพันธุ์พืชแบบยั่งยืนสายพันธุ์แท้แข็งแรง ไม่กลายพันธุ์
» กิจกรรมฝึกวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหนัง (สบู่ก้อนจากสมุนไพรไทย)
» แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์
» ธนาคารต้นไม้/พันธุ์ต้นไม้
» ผลิตภัณฑ์ในชุมชนหลายหลายจากสารสกัดในธรรมชาติ » ข้าวไรส์เบอรี่ ข้าวญี่ปุ่นจากนาข้าวเกษตรอินทรีย์ » สบู่ » ยาสระผม » ยากำจัดแมลง และ อื่นๆ

รายละเอียดสถานที่

ภาพบรรยากาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

อำเภอบางเลน
-