ศาลเจ้าพ่อไทยทรงดำ

ศาลเจ้าพ่อไทยทรงดำ

ชาวไทยทรงดำมีความเชื่อในเรื่องผี  และขวัญมากโดยมีผีที่ชาวไทยนับถือก็คือ  ผีเรือน  หรือ  ผีเฮือน  ซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  และนับถือ  แถน  หรือ  ผีฟ้า  เป็นเทพเจ้า  พิธีกรรมที่ขาดไม่ได้คือ  พิธีเสนเรือน  คือพิธีเซ่นไหว้ผีเรือนโดยอัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมารับเครื่องเซ่นไหว้จากลูกหลานในพิธีเสนเรือน  เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ  เชื่อว่าเมื่อจัด พิธีเสนเรือนแล้วผีเรือนจะปกป้องคุ้มครองลูกหลานให้มีความสุขความเจริญ  นอกจากนี้พิธีดังกล่าว ยังเป็นการรวมญาติพี่น้องที่อยู่ต่างถิ่นได้มาพบปะสังสรรค์กันอีกด้วย  พิธีกรรมต่างๆ  เช่น  พิธีกินดอง(แต่งงาน)  พิธีเอ็ดแฮว(ทำศพ)  พีเสนแก้เคราะห์ เสนตัว พิธีแปงขวัญ พิธีปาดตง พิธีอิ้นกอน ฟ่อนแคน ลงช่วง พิธีไหว้ศาลประจำหมู่บ้าน เป็นต้น แม้ปัจจุบันอิทธิทางวัฒนธรรมตะวันตกจะเข้ามาแทรกซึมมากมาย แต่ก็มิได้หมายความว่า ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวไทรทรงดำจะถูกกลืนหายไปตามกาลสมัย  เพราะสิ่งเหล่านี้ได้ถูกสั่งสมกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว

รายละเอียดสถานที่

  • ที่ตั้ง: ตำบล บางปลา อำเภอบางเลน นครปฐม 73130
  • พิกัด: 13.965845, 100.148077

ภาพบรรยากาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

อำเภอบางเลน
-