เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

บ้านฟักข้าวขนิษฐา
ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
วัดสุวรรณาราม
นาบัวลุงแจ่ม
The Ugly Duckling Learning Farm
วัดหนองพงนก (วัดเจริญราษฎร์บำรุง)
ครัวป้าเล็ก เตี๋ยวกับตำ
วัดทุ่งกระพังโหม
มาดิ่ (MADi cafe and bistro)
ไร่แสนรักษ์
วัดบางช้างใต้
บ้านสวนช้างน้อย