เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

สถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม
ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
บ้านฟักข้าวขนิษฐา
เกรส ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ 100 ปี
The Ugly Duckling Learning Farm
ฟาร์มกุ้งลุงเอก
วัดทุ่งกระพังโหม
วัดหนองพงนก (วัดเจริญราษฎร์บำรุง)
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
ไร่แสนรักษ์
ยีญวน
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว