เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

วัดสุวรรณาราม
เกรส ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ 100 ปี
ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
บ้านฟักข้าวขนิษฐา
วัดหนองพงนก (วัดเจริญราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านยาง
วัดทุ่งกระพังโหม
ครัวป้าเล็ก เตี๋ยวกับตำ
ไร่แสนรักษ์
บรอมมีเลียด ฟาร์ม คาเฟ่
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว
วัดบางช้างใต้