เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

บ้านฟักข้าวขนิษฐา
วัดสุวรรณาราม
สถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม
นาบัวลุงแจ่ม
วัดท่าเสา
วัดห้วยม่วง
ฟาร์มกุ้งลุงเอก
The Ugly Duckling Learning Farm
บ้านสวนบางเตย
มาดิ่ (MADi cafe and bistro)
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
วัดบางช้างใต้