เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

เกรส ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ 100 ปี
ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
วัดสุวรรณาราม
สถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม
วัดทุ่งกระพังโหม
The Ugly Duckling Learning Farm
วัดท่าเสา
ครัวป้าเล็ก เตี๋ยวกับตำ
ยีญวน
บ้านสวนช้างน้อย
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว