เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
นาบัวลุงแจ่ม
บ้านฟักข้าวขนิษฐา
สถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม
วัดหนองพงนก (วัดเจริญราษฎร์บำรุง)
วัดทุ่งกระพังโหม
The Ugly Duckling Learning Farm
ครัวป้าเล็ก เตี๋ยวกับตำ
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
ไร่แสนรักษ์
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว
มาดิ่ (MADi cafe and bistro)