วัดสุขวราราม (วัดดอนรวก)

วัดสุขวราราม (วัดดอนรวก)

วัดสุขวราราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เป็นวัดเก่าแก่ และได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงของวัดสุขวรารามคือ หลวงพ่อองค์ปฐมพุทธมหามงคล ได้ทำการเปลี่ยนเครื่องทรงจากลายปูนปั้นองค์พระสีขาวเครื่องทรงสีทองเป็นสีเหลืองทองทั้งองค์ที่มีความสง่างามและเป็นเอกลักษณ์อย่างงดงาม และ ที่วัดสุขวรารามยังมีพระอุโบสถที่งดงามบริเวณโดยรอบจะปูกระบื้องสีขาวรอบๆ ทางเดินพระอุโบสถ ในช่วงวันวิสาขบูชาก็จะมีกิจกรรมเวียนเทียน ชาวบ้านและนักเรียนจากโรงเรียนวัดสุขวราราม ก็จะมาใช้สถานที่แห่งนี้ในการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อรำลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

รายละเอียดสถานที่

ภาพบรรยากาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

อำเภอบางเลน
-