ต้นยางยักษ์ - ยางสามยอด

ต้นยางยักษ์ - ยางสามยอด

ต้นยางยักษ์นี้มีอายุราว 300 ปี โดยประมาณจากผู้สูงอายุ 4 – 5 ช่วงอายุคนที่เสียชีวิตไปแล้ว และ จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในชุมชน ปัจจุบันยังคงมีความสมบูรณ์ของลำต้น กิ่ง ใบ ซึ่งเป็นไม้พันธุ์ยางนา มีขนาดรอบต้นประมาณ 13 เมตร และมีขนาดใหญ่และสูงมาก ไม่สามารถวัดความสูงได้ อีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังมีต้นยางนาขนาดใหญ่ขึ้นใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก และจากความศรัทธาของประชาชนในชุมชน จึงมีศาลพ่อปู่ยางสามยอด ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของคนในชุมชนมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ในแต่ละปีจะมีงานประจำปีของพ่อปู่ยางสามยอดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาอีกด้วย

เส้นทางเที่ยวชมต้นยางสามยอด สามารถเดินทางได้ 4 เส้นทาง ได้แก่
- เส้นทาง 1จากถนนมาลัยแมน เลี้ยวซ้ายที่แยกทัพยายท้าว ระยะทาง 12.2 กิโลเมตร
- เส้นทางที่ 2 จากถนนเพชรเกษม เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกห้างสรรพสินค้าแมคโคร ระยะทาง 17.8
- เส้นทางที่ 3 เดินทางจากทางหลวงชนบท รบ.3012 เลี้ยวขวาที่แยกวัดหนองเสือยางปราสาท ระยะทาง 7 กิโลเมตร
- เส้นทางที่ 4 เดินทางจากทางหลวงหมายเลข 323 เลี่ยงเมืองบ้านโป่ง เลี้ยวซ้ายที่แยกโคกหม้อ ระยะทาง 7.4 กิโลเมตร

กิจกรรม:
» กราบไหว้ศาลพ่อปู่ยางสามยอด
» ถ่ายรูปสวยๆ แชร์ลงโซเชี่ยล

รายละเอียดสถานที่

ภาพบรรยากาศ

ความคิดเห็น

post

จาก Aegavit Navasait

2020-09-24 11:46:59

อลังการมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

อำเภอบางเลน
-