เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

นาบัวลุงแจ่ม
บ้านฟักข้าวขนิษฐา
ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
วัดสุวรรณาราม
ฟาร์มกุ้งลุงเอก
วัดทุ่งกระพังโหม
วัดบ้านยาง
ต้นยางยักษ์ - ยางสามยอด
มาดิ่ (MADi cafe and bistro)
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
ไร่แสนรักษ์
ยีญวน