เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
บ้านฟักข้าวขนิษฐา
สถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
The Ugly Duckling Learning Farm
วัดบ้านยาง
วัดห้วยม่วง
วัดหนองพงนก (วัดเจริญราษฎร์บำรุง)
บ้านสวนบางเตย
ยีญวน
ไร่แสนรักษ์
บรอมมีเลียด ฟาร์ม คาเฟ่