เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

เกรส ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ 100 ปี
วัดสุวรรณาราม
ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
สถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม
The Ugly Duckling Learning Farm
ต้นยางยักษ์ - ยางสามยอด
ฟาร์มกุ้งลุงเอก
วัดห้วยม่วง
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว
บรอมมีเลียด ฟาร์ม คาเฟ่
ไร่แสนรักษ์