เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

นาบัวลุงแจ่ม
สถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
บ้านฟักข้าวขนิษฐา
วัดบ้านยาง
ฟาร์มกุ้งลุงเอก
ต้นยางยักษ์ - ยางสามยอด
ครัวป้าเล็ก เตี๋ยวกับตำ
มาดิ่ (MADi cafe and bistro)
ไร่แสนรักษ์
บ้านสวนบางเตย
ยีญวน