เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

นาบัวลุงแจ่ม
เกรส ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ 100 ปี
บ้านฟักข้าวขนิษฐา
วัดสุวรรณาราม
ฟาร์มกุ้งลุงเอก
ต้นยางยักษ์ - ยางสามยอด
วัดบ้านยาง
วัดห้วยม่วง
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว
วัดบางช้างใต้
มาดิ่ (MADi cafe and bistro)
บ้านสวนช้างน้อย