เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

สถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม
บ้านฟักข้าวขนิษฐา
ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
นาบัวลุงแจ่ม
ครัวป้าเล็ก เตี๋ยวกับตำ
วัดบ้านยาง
ฟาร์มกุ้งลุงเอก
วัดทุ่งกระพังโหม
มาดิ่ (MADi cafe and bistro)
วัดบางช้างใต้
บ้านสวนบางเตย
บ้านสวนช้างน้อย