เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

วัดสุวรรณาราม
นาบัวลุงแจ่ม
สถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม
ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
วัดทุ่งกระพังโหม
ต้นยางยักษ์ - ยางสามยอด
วัดบ้านยาง
วัดหนองพงนก (วัดเจริญราษฎร์บำรุง)
บ้านสวนบางเตย
มาดิ่ (MADi cafe and bistro)
ยีญวน
ไร่แสนรักษ์