เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

วัดสุวรรณาราม
สถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม
ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
นาบัวลุงแจ่ม
ฟาร์มกุ้งลุงเอก
วัดทุ่งกระพังโหม
วัดหนองพงนก (วัดเจริญราษฎร์บำรุง)
The Ugly Duckling Learning Farm
บ้านสวนช้างน้อย
มาดิ่ (MADi cafe and bistro)
บรอมมีเลียด ฟาร์ม คาเฟ่
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง