เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

เกรส ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ 100 ปี
นาบัวลุงแจ่ม
วัดสุวรรณาราม
บ้านฟักข้าวขนิษฐา
วัดบ้านยาง
วัดห้วยม่วง
ต้นยางยักษ์ - ยางสามยอด
ฟาร์มกุ้งลุงเอก
ไร่แสนรักษ์
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว
บ้านสวนบางเตย
ยีญวน