เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

นาบัวลุงแจ่ม
ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
วัดสุวรรณาราม
เกรส ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ 100 ปี
วัดทุ่งกระพังโหม
ต้นยางยักษ์ - ยางสามยอด
The Ugly Duckling Learning Farm
วัดหนองพงนก (วัดเจริญราษฎร์บำรุง)
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
วัดบางช้างใต้
ไร่แสนรักษ์
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว