วัดห้วยพระ

วัดห้วยพระ

วัดห้วยพระ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม วัดห้วยพระถือเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 15 ของจังหวัดนครปฐม นิกายมหานิกาย  มีพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมาจากอินเดียประดิษฐานอยู่ภายในวัด มีการปฏิบัติธรรมและบวชชีพราหมณ์ทุกๆวันสำคัญ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

มีตำนานเล่าไว้ว่า เมื่ออดีตบริเวณวัดห้วยพระ มีลำธารสายหนึ่งเป็นห้วยทราย ชาวบ้านยึดถือว่าเป็นห้วยศักดิ์สิทธิ์ ต่อมามีพระภิกษุหนึ่งองค์มาเล่นน้ำที่ห้วยทรายแล้วถูกทรายดูด ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าธรณีสูบ ห้วยแห่งนี้เลยถูกเรียกว่าห้วยพระและได้เป็นชื่อตำบลตลอดมา

กิจกรรม:
» สักการะกราบไหว้ ทำบุญสมทบบูรณปฏิสังขรณ์
» เช่าบูชา เหรียญหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อเงิน วัดห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

รายละเอียดสถานที่

ภาพบรรยากาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

อำเภอบางเลน
-