วัดสุปดิษฐาราม

วัดสุปดิษฐาราม

วัดใหม่สุประดิษฐาราม เปลี่ยนชื่อเรียกทางราชการ ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดใหม่ ส่วนชื่อเดิมคือวัดใหม่ริมจวน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระยามหาเทพ (บุตร บุณยรัตพันธ์) ดำรงตำแหน่ง ข้าหลวงมณฑลนครชัยศรี

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หลวงเสนีพิทักษ์ (ชม สุนทรชุน) ผู้ว่าราชการเมืองพิจิตรมาเป็น ผู้ว่าราชการเมืองนครชัยศรี และท่านได้ทำความเจริญต่างๆให้แก่เมืองนครชัยศรีเป็นจำนวนมาก ทางด้านศาสนาได้สร้างวัดขึ้นมา โดยติดอยู่กับที่ทำการอำเภอเมืองนครชัยศรี โดยวัดมีชื่อเรียก ณ ตอนนั้นว่า "วัดใหม่ริมจวน" หลังจากนั้น พระองค์เจ้าสุประดิษวรฤทธิราช มหามกุฏบุรุษรัตนราชวโรรส พระราชโอรสองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ได้ทรงสร้าง พระอุโบสถ พระวิหาร สถูป และมณฑลพระอีกคู่หนึ่งขึ้น ณ วัดแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า "วัดใหม่สุประดิษฐาราม" มาจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดสถานที่

  • ที่ตั้ง: ต.นครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120
  • พิกัด: 13.793696, 100.194512

ภาพบรรยากาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

อำเภอบางเลน
-