บ้านรังนก The Happy Nest

บ้านรังนก The Happy Nest

ที่บ้านรังนก เป็น Cafe เน้นรักษาสิ่งแวดล้อมมีการรีไซเคิลพลาสติก มีมุมศิลปะสำหรับเด็ก มีมุมเล็กๆของมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ซึ่งมีร้านเล็กๆ มีคนนำของดีเหลือใช้ เทรนเสื้อผ้าเครื่องสำอางชุดที่ได้รับแจกมา หรือเป็นแก้วน้ำ ของใช้ เครื่องประดับ มาบริจาค ทางร้านก็จะวางขายในราคาไม่แพง เพื่อนำเงินเข้ามูลนิธิ ไปทำกิจกรรมที่ใหญ่กว่า เช่นไปตามโรงเรียนห่างไกล หรือซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล

ร้านค้าส่วนมาก ก็จะเป็นสินค้าทำเอง หรือ งานประดิษฐ์ที่มานั่งทำแล้วให้ครอบครัว ที่มีเด็กๆ มานั่งว่าจะขายสีหรือมีการถักเส้นพลาสติกเป็นตะกร้า หรือสานเป็นพัด ของใช้ในบ้านค่ะ

รายละเอียดสถานที่

ภาพบรรยากาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

อำเภอบางเลน
-