ชุมชนเกาะแรด

ชุมชนเกาะแรด

บ้านเกาะแรตแห่งนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านจะมีเชื้อสายไทยทรงดำหรือไทยโซ่ง จึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าหมู่บ้านไทยทรงดำหรือหมู่บ้านไทยโซ่ง (Thai Song Village) มีหัตถกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การทอผ้า และเครื่องจักสานต่าง ๆ ชาวไทยทรงดำยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี ทุกปีในวันที่ 14 เมษายน จะมีงานประจำปีของหมู่บ้านคือ ประเพณีสงกรานต์ และมีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อผ้า ข้าวซ้อมมือ ทองม้วน กล้วยฉาบ ฯลฯ ผู้สนใจสามารถศึกษาวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำได้  ชาวไทยทรงดำมีความเชื่อในเรื่องผี  และขวัญมากโดยมีผีที่ชาวไทยนับถือก็คือ  ผีเรือน  หรือ  ผีเฮือน  ซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  และนับถือ  แถน  หรือ  ผีฟ้า  เป็นเทพเจ้า  พิธีกรรมที่ขาดไม่ได้คือ  พิธีเสนเรือน  คือพิธีเซ่นไหว้ผีเรือนโดยอัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมารับเครื่องเซ่นไหว้จากลูกหลานในพิธีเสนเรือน  เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ  เชื่อว่าเมื่อจัด พิธีเสนเรือนแล้วผีเรือนจะปกป้องคุ้มครองลูกหลานให้มีความสุขความเจริญ
กิจกรรม
» ประเพณีสงกรานต์
» สินค้าหัตกรรมพื้นบ้าน
» ศึกษาวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำ

รายละเอียดสถานที่

  • ที่ตั้ง: ตำบล บางปลา อำเภอบางเลน นครปฐม 73130
  • พิกัด: 13.965846, 100.148074
  • เบอร์โทรศัพท์: 034752847-8

ภาพบรรยากาศ

ความคิดเห็น

post

จาก พงศธร

2021-02-02 18:01:18

G

ร่วมแสดงความคิดเห็น

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

อำเภอบางเลน
-