เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

สถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
บ้านฟักข้าวขนิษฐา
นาบัวลุงแจ่ม
ต้นยางยักษ์ - ยางสามยอด
วัดท่าเสา
ฟาร์มกุ้งลุงเอก
วัดหนองพงนก (วัดเจริญราษฎร์บำรุง)
วัดบางช้างใต้
ยีญวน
บรอมมีเลียด ฟาร์ม คาเฟ่
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว