เส้นทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง

ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน
นาบัวลุงแจ่ม
บ้านฟักข้าวขนิษฐา
สถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม
The Ugly Duckling Learning Farm
ต้นยางยักษ์ - ยางสามยอด
ครัวป้าเล็ก เตี๋ยวกับตำ
ฟาร์มกุ้งลุงเอก
บรอมมีเลียด ฟาร์ม คาเฟ่
ไร่แสนรักษ์
วัดบางช้างใต้
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าว